Līvānu slimnīca

Līvānu slimnīca

Zaļā ielā 44, Līvānos

www.livanuslimnica.lv

 

Valdes priekšsēdētājs
Vadims Krimans

Mob.t.: 29198255

 

Reģistratūra

Tālrunis: 65307602

 

Uzņemšanas nodaļa un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts

Tālrunis 26009728

 

Aprūpes nodaļa

Tālrunis 65307617

 

Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa

Tālrunis 65307609

Nodaļas koordinatore 

Sarmīte Driksna

Tālrunis: 29609067

 

Dividendes un nodokļu maksājumi

 

SIA “Līvānu slimnīca” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija 2015.-2021.gadam, t.sk. īstermiņa darbības plāns 2015-2017.gada periodam

 

Aktualizētais Vidēja termiņa rīcību plāns un Īstermiņa rīcību plāns: