Kapusvētki un svecīšu vakari 2020

Kapusvētki novada draudžu kapsētās 2020.gadā

 

Kapusvētki Līvānu Romas katoļu draudzē:

 

13.jūnijā 11.00 Skrūzmaņu kapos.

13.jūnijā 12.00 Mežancānu kapos.

23.jūnijā 8.00 Līvānu baznīcā Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

20.jūnijā 11.00 Mucenieku kapos.

20.jūnijā 12.00 Muktupāvelu kapos.

26.jūnijā 18.00 Līvānu baznīcā plkst. Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

27.jūnijā 11.00 Saliešu kapos.

27.jūnijā 12.00 Gruguļu kapos.

1.jūlijā 8.00 Līvānu baznīcā Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

11.jūlijā 11.00 Veceļu kapos.

11.jūlijā 12.00 Gaiņu kapos.

17.jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

18.jūlijā 11.00 Upenieku kapos.

18.jūlijā 12.00 Škaparu kapos.

24.jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv. Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

25.jūlijā 11.00 Mālkalna kapos.

25.jūlijā 12.00 Gercānu kapos.

31.jūlijā 18.00 Līvānu baznīcā Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

9.augustā 11.30 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā Sv. Mise, 14.00 Līvānu pilsētas kapos.

 

23.augustā 12.00 Līvānu draudzes kapos ar Svēto Misi.

 

29.augustā 11.00 Iesalnieku kapos.

4.septembrī 18.00 Līvānu baznīcā Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

5.septembrī 11.00 Ļovānu kapos.

5.septembrī 12.00 Veiguru kapos.

11.septembrī  18.00 Līvānu baznīcā Sv.Mise par šajos kapos apbedītajiem.

 

Kapusvētki Līvānu Luterāņu draudzē:

 

5.jūlijā 10.00 Iesalnieku kapos.

5.jūlijā 12.00 Steķu kapos.

 

19.jūlijā 10.30 Draudzes kapos

19.jūlijā 12.00 Līvānu pilsētas kapos.

 

Kapusvētki Jersikas/Madalienas Romas katoļu draudzē:

 

16.augustā 15.00 Madalienas kapos.

 

23.augustā 15.00 Sv. Stefana kapos.

 

Rudzātu Romas katoļu draudzē:

 

20. jūnijā 15.00 Vidu kapos.

 

28.jūnijā 15.00 Puduļu kapos.

 

11.jūlijā 15.00 Eleonorviles kapos.

 

18. jūlijā 16.00 Kivlenieku kapos.

 

19. jūlijā Rudzātu kapos: 12.00 baznīcā Sv.Mise un pēc tam uz kapiem.

 

25. jūlijā 15.00 Steķu kapos.

 

8.augustā 14.00 Punduriešu kapos (Rudzātu baznīcā).

 

22.augustā 14.00 Bikaunieku kapos (Rudzātu baznīcā).

 

Vanagu Romas katoļu draudzē:

 

21.jūnijā 14.00 Zvērbuļu kapos.

 

27. jūnijā 15.00 Šultu kapos.

 

4. jūlijā15.00 Augšmuktu kapos.

 

12.jūlijā 12.00 Vilmeniešu kapos.

 

26. jūlijā Vanagu kapos: plkst. 12.00 Sv.Mise un pēc tam uz kapiem.

 

1.augustā 15.00 Reutovas kapos.

 

Znotiņu draudzes kapos:


11.jūlijā 10.00 Sutru kapos.

 

1.augustā 11.00 Kauparnieku kapos.

 

Rožupes pagastā

7.jūnijā 12.00 Rožupes pagasta Vecticībnieku kapos.

 

Svecīšu vakari Līvānu novada kapsētās 2020.gada rudenī

 

Rožupes pagastā

3.oktobrī 15.00 Skrūzmaņu kapsētā, 16.00 Mežancānu kapsētā, 17.00 Mālkalnu kapsētā, 18.00 Gercānu kapsētā.

 

4.oktobrī 14.00 Mucenieku kapsētā, 15.00 Vecticībnieku kapsētā, 16.00 Muktupāvelu kapsētā, 17.00 Vilmeniešu kapsētā.

 

10.oktobrī 15.00 Rusinovas (Zvirbuļovkas) kapsētā, 16.00 Puduļu kapsētā, 17.00 Kivlenieku kapsētā.

 

Sutru pagastā

24.oktobrī 13.00 Kauparnieku kapsētā, 14.00 Sutru kapsētā, 15.00 Tiltovas kapsētā, 16.00 Rauniešu kapsētā, 17.00 Šultu kapsētā.

 

Rudzātu pagastā

17. oktobrī 14.00 Eleonorviles kapsētā, 15.00 Vidu kapsētā, 16.00 Rudzātu kapsētā.

 

11. oktobrī 13.00 Steķu vecticībnieku kapsētā, 13.50 Steķu luterāņu kapsētā, 14.40 Steķu katoļu kapsētā.

 

Turku pagastā

3.oktobris 15.00 Saliešu kapsētā, 16.00 Gruguļu kapsētā, 17.00 Veceļu (krievu) kapsētā, 18.00 Veceļu  (latviešu) kapsētā.

 

17.oktobris 16.00 Gaiņu kapsētā, 17.00 Silavu kapsētā, 18.00 Veiguru kapsētā.

 

Jersikas pagastā

18.oktobris 14.00 Madaliņas draudzes kapsētā, 15.00 Meža kapsētā, 16.00 Jersikas pareizticīgo kapsētā.

 

25.oktobris 14.00 Iesalnieku kapsētā, 15.00 Upenieku kapsētā, 16.00 Škaparu kapsētā.

 

Līvānu pilsētā

Svecīšu vakaru Līvānu pilsētā norises datums un laiki tiks paziņoti septembra izdevumā.