Atsavināšana par brīvu cenu

Atsavināšana par brīvu cenu