Noslēgtie nomas līgumi

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 01.03.2021.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 17.12.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 11.12.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 09.11.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 03.11.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 21.10.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 23.09.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 15.09.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 20.08.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 04.08.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 27.07.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 29.05.2020.)

 

Noslēgtie nomas līgumi Līvānu novadā pašvaldības valdījumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem (uz 21.05.2020.)