Asenizatoru reģistrs

 

 

Saskaņā ar Līvānu novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”, Līvānu novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumu Līvānu novada teritorijā.

 

Asenizatora nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta

Reģistrācijas anulēšanas datums

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

41503010497

Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

26403926,

info@livanudzks.lv,

www.livanudzks.lv/

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

 

 

Asenizatoru reģistrācijas kārtību nosaka Līvānu novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajie noteikumi Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”.

 

Veidlapas pakalpojumu sniedzējiem: 

Reģistrācijas  iesniegums asenizācijas  pakalpojumu  sniegšanai  Līvānu  novada administratīvajā  teritorijā (.docx.pdf)

Asenizatora deklarācija par attiecīgajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu (.docx.pdf)