LOKĀLPLĀNOJUMS

LOKĀLPLĀNOJUMS

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (05.02.2020.)