Personas datu aizsardzība

Pārzinis: Līvānu novada dome, reģistrācijas nr. 90000065595

 

Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, e-pasts: datuaizsardziba@livani.lv, tālr.: 65307250

 

Personas datu aizsardzības speciālists: Dainis Lukaševičs, e-pasts: dainis.lukasevics@tet.lv, tālr.: 25544432