Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Par projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu (2017.12.05)

 

Darba pasaules iepazīšana “Ražots Latvijā” (2017.12.05)

 

Līvānu novada skolās turpinās ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana (2018.03.06)

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīst bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” (2018.03.14)

 

„Apgūstam vietējās izejvielas”  “Ādažu čipsu” ražotnes uzturklasē (2018.04.24)


Karjeras izglītības pasākums “Ražots Latvijā” (2018.05.08)

 

Karjeras izglītības pasākums Daugavpilī (2018.05.11)

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīstas ar karjeras iespējām pārtikas ražošanas nozarē un militārajā jomā (2018.05.17)

 

Rožupes pamatskolas skolēnu līdzdalība Karjeras nedēļas 2018  aktivitātēs (2018.10.17)

 

Izvēlies ar elektroniku saistītu profesiju! (2018.10.23)

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jersikas pamatskolā oktobrī (2018.11.20)

 

Esi līderis karjerā un dzīvē!” (2018.11.26)

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jersikas pamatskolā novembrī (2018.12.18)

 

Līvānu 2.vidusskolas 5. klases iepazina ugunsdzēsēja profesiju (2018.12.18)

 

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) aktualitātes (2019.03.13)

 

Sporta un karjeras diena Jersikas pamatskolā (2019.06.18)

 

Karjeras nedēļā no 14. līdz 18.oktobrim Līvānu novadā  piedalījušies 769 bērni un jaunieši (2019.10.25)

 

“Eiropas medus brokastis” Līvānu 2. vidusskolā (2019.11.15)

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC” (2019.11.29)

 

Līvānu novadā viesojās Daugavpils Universitātes pārstāves (2019.12.04)

 

KAA pasākums “Iepazīsti animatora profesiju!” Jersikas pamatskolā (2020.01.28)

 

KAA pasākums “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien” (2020.02.07)

 

KAA pasākums “Tava nākotne mākslas nozarē” (2020.02.25)

 

Līvānu 2. vidusskolas skolēni apmeklēja izglītības izstādi Skola 2020 (2020.03.06)

 

Aizsardzības ministrijas lekcijas vidusskolēniem (2020.03.06)

 

Ko skolēns var iegūt no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu? (2020.04.15)

 

26.-30. oktobrī Līvānu novadā notiks Karjeras nedēļa 2020 (2020.10.21)

 

Līvānu 2.vidusskolas Karjeras izglītības programma (2020.12.23)

 

Jersikas pamatskolas Karjeras izglītības programma  (2020.12.23)

 

Rožupes pamatskolas Karjeras izglītības programma  (2020.12.23)

 

Jaunsilavas pamatskolas karjeras izglītības programma (2020.12.23)

 

Līvānu 1.vidusskolas karjeras izglītības programma (2020.12.23)