Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Par projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu (2017.12.05)

 

Darba pasaules iepazīšana “Ražots Latvijā” (2017.12.05)

 

Līvānu novada skolās turpinās ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana (2018.03.06)

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīst bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” (2018.03.14)

 

„Apgūstam vietējās izejvielas”  “Ādažu čipsu” ražotnes uzturklasē (2018.04.24)


Karjeras izglītības pasākums “Ražots Latvijā” (2018.05.08)

 

Karjeras izglītības pasākums Daugavpilī (2018.05.11)

 

Rožupes pamatskolas skolēni iepazīstas ar karjeras iespējām pārtikas ražošanas nozarē un militārajā jomā (2018.05.17)

 

Rožupes pamatskolas skolēnu līdzdalība Karjeras nedēļas 2018  aktivitātēs (2018.10.17)

 

Izvēlies ar elektroniku saistītu profesiju! (2018.10.23)

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jersikas pamatskolā oktobrī (2018.11.20)

 

Esi līderis karjerā un dzīvē!” (2018.11.26)

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jersikas pamatskolā novembrī (2018.12.18)

 

Līvānu 2.vidusskolas 5. klases iepazina ugunsdzēsēja profesiju (2018.12.18)

 

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) aktualitātes (2019.03.13)

 

Sporta un karjeras diena Jersikas pamatskolā (2019.06.18)