AP 2019-2025

/images/news/large/5940.jpg

01.03.2019

Paziņojums

Līvānu novada dome informē, ka saskaņā ar 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu Nr.2-7. „Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu”, ir apstiprināta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam Gala redakcija un atzīts, ka ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018. gadam.

 

Ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam Gala redakciju elektroniski būs iespējams iepazīties https://geolatvija.lv  un pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība” (Attīstības programma 2019.-2025), bet drukātā veidā – Līvānu novada domes kancelejā un Līvānu novada centrālajā bibliotēkā.

 

Attīstības programmas dokumentu izstrādāja SIA „Ķemers Business and Law Company” Reģ. Nr. 44103061476 sadarbībā ar Līvānu novada domes speciālistiem.