AP 2019-2025

/images/news/large/5480.jpg

19.09.2018

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2018.gada 22.augusta sēdes lēmumu Nr.13-2 laika posmā no š.g. 31.augusta līdz š.g. 27.septembrim (ieskaitot) tiek organizēta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

 

1.Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem (2019-2025), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

 

2. Ar Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM laika posmā no š.g. 31.augusta līdz š.g. 27.septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties:

 

Līvānu novada domē

(Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, 2.stāvā, 205.kabinetā)

 

Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 08.00-17.00; Trešdienās 08.00-18.00; Piektdienās 08.00-15.30; Pusdienas pārtraukums pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 12.00-13.00, piektdienās 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

Rudzātu pagasta pārvaldē

(Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, 2.stāvā foajē)

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 08.00-16.30; Trešdienās  08.00-17.30; Piektdienās 08.00-15.30; Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

Jersikas pagasta pārvaldē

(Liepu iela 5, „Upenieki”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 2.stāvā, sēžu zālē)

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 08.00-16.30; Trešdienās  08.00-17.30; Piektdienās 08.00-15.30; Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

Sutru pagasta pārvaldē

(Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, 2.stāvā,17.kabinetā)

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00-16.30; Trešdienās 8.00-17.30;   Piektdienās 8.00-15.30; Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

Turku pagasta pārvaldē

(Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, 1.stāva foajē)

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00-16.30; Trešdienās 8.00-17.30; Piektdienās 8.00-15.30; Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

 

Rožupes pagasta pārvaldē

 (Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, 2.stāva foajē)

 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.00-16.30; Trešdienās 8.00-17.30; Piektdienās 8.00-15.30; Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30; Sestdienās un svētdienās – brīvs.

Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā

(Rīgas iela 136, Līvāni, Līvānu novads,1.stāvā, zālē „Straumes”)

 

Otrdienās 11.00-18.00; No trešdienas līdz piektdienai 12.00-19.00; Sestdienās 09.00-16.00; Svētdienās un pirmdienās-brīvs; Katra mēneša pēdējā ceturtdiena- metodiskā diena (lietotājus neapkalpo).

 

3.Ar Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 1.redakcijas ELEKTRONISKO versiju laika posmā no š.g. 31.augusta līdz š.g. 27.septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv (sadaļā Sabiedrības līdzdalība)

 

4.RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Attīstības programmas 2019.-2025.gadam 1.redakciju laika posmā no š.g. 31.augusta līdz š.g. 27.septembrim (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

-          Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, 205.kabinetā.

-          Sūtot pa pastu uz adresi: Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānu novads, Līvāni, LV-5316.

-          Aizpildot priekšlikumu anketu Līvānu novada domē, katrā pagasta pārvaldē vai Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā (pieejams no 31.augusta).

-          Aizpildot elektronisku priekšlikumu anketu https://www.visidati.lv/aptauja/1379548221/ (pieejams no 31.augusta).

-          Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: attistibas.programma@livani.lv.

 

5.Komentāru sniegšanai lūdzam izmantot priekšlikuma anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli vai elektroniski izstrādāto priekšlikuma anketu https://www.visidati.lv/aptauja/1379548221/ (pieejams no 31.augusta).

 

6. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

 

25.septembrī

09:00

Rožupes pagastā  (Rožupes kultūras namā)

12:30

Sutru pagastā (Sutru kultūras namā)

17:30

Līvānu pilsētā (Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3)

27.septembrī

09:00

Jersikas pagastā  (Jersikas tautas namā)

13:00

Turku pagastā (Zundānu tautas namā)

16:30

Rudzātu pagastā (Rudzātu saieta namā)

 

Kontaktpersona: Baiba Vucenlazdāne, Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja, tālr.65307801, e-pasts: baiba.vucenlazdane@livani.lv 

 

Apmeklētājiem ir iespējams griezties Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļā (Līvāni, Domes ielā 3).