AP 2019-2025

/images/news/large/5017.jpg

06.04.2018

Iedzīvotāju aptauja

Jaunās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes ietvaros Līvānu novada iedzīvotājiem tiek organizēta APTAUJA, ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju pārdomas par Līvānu novadā paveikto un turpmāk veicamo laika periodā no 2019-2025. gadam. 

 

Aptaujas norises laiks pagarināts līdz 2018. gada 15. aprīlim (ieskaitot):

-        Drukātā veidā anketa ir pieejama Līvānu novada domē un katrā pagasta pārvaldē.

-        Elektroniski anketa ir pieejama: https://www.visidati.lv/aptauja/1351295998/

 

Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

Iegūtie dati tiks izmantoti Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam izstrādei.

 

Jūsu atbildes būs nozīmīgs ieguldījums mūsu novada sekmīgā un saskaņotā attīstībā!

 

Informācija uzziņām: Iveta Dobele, iveta.dobele@livani.lv, 26383256.