AP 2019-2025

/images/news/large/5012.jpg

22.03.2018

Integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes Teritoriālo darba grupu diskusijas pagastos un pilsētā

Plānojas  Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes  Teritoriālo darba grupu diskusijas KATRĀ LĪVĀNU NOVADA PAGASTĀ un LĪVĀNU PILSĒTĀ


Jaunās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes ietvaros Līvānu novada iedzīvotājiem tiek organizētas arī Teritoriālās darba grupas  katrā Līvānu novada pagastā un Līvānu pilsētā, kuru norisē ir iespējams piedalīties ikvienam Līvānu novada pagasta un pilsētas iedzīvotājam ar aicinājumu iesaistīties un līdzdarboties plānošanas dokumenta izstrādē.


Informācija uzziņām: Iveta Dobele, iveta.dobele@livani.lv, 26383256.

 

26.marts (pirmdiena)

27.marts (otrdiena)

Turku pagasts

 

Norises vieta:

Turku pagasta pārvalde.

10:00-12:00

Jersikas pagasts

 

Norises vieta:

Jersikas pagasta pārvalde.

 

09:00-11:00

Rožupes pagasts

 

Norises vieta:

Rožupes pagasta pārvalde.

 

13:00-15:00

Sutru pagasts

 

Norises vieta:

Sutru pagasta pārvalde.

11:40-13:40

Rudzātu pagasts

 

Norises vieta:

Rudzātu pagasta pārvalde.

 

 

15:20-17:20

Līvānu pilsēta

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni (2 stāvs)

15:00-17:00