AP 2019-2025

/images/news/large/4960.jpg

19.03.2018

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes Sektorālo darba grupu un Teritoriālo darba grupu diskusijas

Jaunās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes ietvaros Līvānu novada iedzīvotājiem tiek organizētas Sektorālās darba grupas un Teritoriālās darba grupas, ar aicinājumu novada iedzīvotājus iesaistīties un līdzdarboties plānošanas dokumenta izstrādē, piedaloties  Sektorālo darba grupu un Teritoriālo darba grupu diskusijās.

 
Plānošanas dokumenta  izstrādei ir izveidotas septiņas  Sektorālās darba grupas, kur katra aptver kādu noteiktu tēmu loku. Jau februārī Līvānu novada dome aicināja novada iedzīvotājus, izvērtējot savas kompetences, pieteikties dalībai kādā no tām. Tie iedzīvotāji, kuri jau iepriekš pieteicās darba grupām, uzaicinājumu uz diskusiju saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Darba grupām var pievienoties arī tie iedzīvotāji, kuri iepriekš nav pieteikušies, tomēr jūt sevī profesionālu kompetenci, pieredzi un zināšanas, kuras būtu noderīgas plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, plānojot nākamā periodā Līvānu novadā veicamo.

 

Plānošanas dokumenta  izstrādei ir izveidotas arī sešas Teritoriālās darba grupas, kuru norisē ir iespējams piedalīties ikvienam Līvānu novada pagasta un pilsētas iedzīvotājam.


Informācija uzziņām: Iveta Dobele, iveta.dobele@livani.lv, 26383256.

 

 

Sektorālās darba grupas

19.marts ( pirmdiena)

20.marts (otrdiena)

Nr2.

Līvānu novada nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas grupu pārstāvju darba grupa.

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

10:00-11:30

Nr5.

Līvānu novada izglītības iestāžu pārstāvju darba grupa.

 

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

09:00-11:00

 

 

Nr4.

Līvānu novada kultūras, mākslas, sporta, tūrisma iestāžu pārstāvju darba grupa

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

12:00-14:00

 

 

Nr6.

Līvānu novada veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu pārstāvju darba grupa

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

11:30-13:00

Nr3.

Līvānu novada domes daļu vadītāju, Attīstības plānošanas komisijas, dažādu komiteju pārstāvju darba grupa.

 

un

 

Nr7.

Līvānu novadā darbojošos valsts iestāžu pārstāvju darba grupa.

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

14:30-17:00

 

 

Nr5.

Līvānu novada jauniešu iestāžu pārstāvju darba grupa.

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

 

13:30-15:00

 

 

 

 

Nr1.

Līvānu novada uzņēmumu, t.sk. Līvānu novada kapitālsabiedrību SIA “Līvānu siltums”, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvju darba grupa

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

15:30-17:00

 

 

Teritoriālās  darba grupas

26.marts (pirmdiena)

27.marts (otrdiena)

Turku pagasts

 

Norises vieta:

Turku pagasta pārvalde.

10:00-12:00 

Jersikas pagasts

 

Norises vieta:

Jersikas pagasta pārvalde.

 

09:00-11:00

Rožupes pagasts

 

Norises vieta:

Rožupes pagasta pārvalde.

 

13:00-15:00 

Sutru pagasts

 

Norises vieta:

Sutru pagasta pārvalde.

11:40-13:40

Rudzātu pagasts

 

Norises vieta:

Rudzātu pagasta pārvalde.

 

 

15:20-17:20 

Līvānu pilsēta

 

Norises vieta:

Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes ielā 3, Līvāni.

15:00-17:00


Jaunās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes ietvaros Līvānu novada iedzīvotājiem tiek organizētas Sektorālās darba grupas un Teritoriālās darba grupas, ar aicinājumu novada iedzīvotājus iesaistīties un līdzdarboties plānošanas dokumenta izstrādē, piedaloties  Sektorālo darba grupu un Teritoriālo darba grupu diskusijās.

 
Plānošanas dokumenta  izstrādei ir izveidotas septiņas  Sektorālās darba grupas, kur katra aptver kādu noteiktu tēmu loku. Jau februārī Līvānu novada dome aicināja novada iedzīvotājus, izvērtējot savas kompetences, pieteikties dalībai kādā no tām. Tie iedzīvotāji, kuri jau iepriekš pieteicās darba grupām, uzaicinājumu uz diskusiju saņems uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Darba grupām var pievienoties arī tie iedzīvotāji, kuri iepriekš nav pieteikušies, tomēr jūt sevī profesionālu kompetenci, pieredzi un zināšanas, kuras būtu noderīgas plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, plānojot nākamā periodā Līvānu novadā veicamo.

 

Plānošanas dokumenta  izstrādei ir izveidotas arī sešas Teritoriālās darba grupas, kuru norisē ir iespējams piedalīties ikvienam Līvānu novada pagasta un pilsētas iedzīvotājam.


Informācija uzziņām: Iveta Dobele, iveta.dobele@livani.lv, 26383256.