Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 66

1 2 3 4

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
27.04.2018 LND 2018/15 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmēju izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 10.05.2018
13.04.2018 LND 2018/13 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 24.04.2018 Pārtraukts
10.04.2018 LND 2018/12 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā 21.04.2018 Pabeigts
21.03.2018 LND 2018/11 Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2018. gadā 04.04.2018 Pabeigts
14.03.2018 LND 2018/10 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām 26.03.2018 Pabeigts
14.03.2018 LND2018/9 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu, Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai un Jaunsilavas pamatskolai 26.03.2018 Pabeigts
07.03.2018 MI-2018/3 “Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde” 19.03.2018 Pabeigts
07.03.2018 LND 2018/7 Peldbaseina vadības sistēmas piegāde un uzstādīšana Līvānos 19.03.2018 Pabeigts
05.03.2018 LND 2018/6 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 16.03.2018 Pārtraukts
01.03.2018 LND 2018/5 Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde ar piegādi Jersikas pamatskolas vajadzībām 12.03.2018 Pabeigts
28.02.2018 LND 2018/4 Līvānu novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā 12.03.2018 Pabeigts
27.02.2018 LND2018/3 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu, Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai, Rudzātu vidusskolai un Jaunsilavas pamatskolai 12.03.2018 Pārtraukts
13.02.2018 MI-2018/2 „Dūmvadu kanālu un to pakāju tīrīšanas pakalpojumi dzīvojamās mājās” 26.02.2018 Pabeigts
22.01.2018 LND 2018/1 Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrāde, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam aktualizāciju.“ 02.02.2018
18.01.2018 MI-2018/1 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 4 daudzdzīvokļu mājām 01.02.2018 Pārtraukts
21.12.2017 LND 2017/42 Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana 08.01.2018
06.12.2017 LND 2017/41 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā 18.12.2017 Pabeigts
05.12.2017 LND 2017/40 Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi 18.12.2017
01.12.2017 LND 2017/39 Līvānu novada Rožupes pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2017./2018. gada ziemā 12.12.2017 Pabeigts
01.12.2017 MI-2017/5 Lietotas traktortehnikas iegāde 12.12.2017 Pabeigts