Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI-2019/4
Procedūras veids Iepirkumi 9 panta kārtībā (no 1.03.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 23, Līvānos, pilastru atjaunošana un esošo nostiprināšana
Kontaktpersona Par nolikumu- J.Berezovska, 65381895; par tehniskajām specifikācijām- A.Ušackis, 27056601, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 08.02.2019
Iesniegšanas datums 21.02.2019
Informācijas atjaunošanas datums 29.03.2021
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti