Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI-2019/1
Procedūras veids Iepirkumi 9 panta kārtībā (no 1.03.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 25, Līvānos, balkonu vienkāršotā atjaunošana
Kontaktpersona Par nolikumu- J.Berezovska, 65381895 par tehniskajām specifikācijām- A.Ušackis, 27056601 e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 22.01.2019
Iesniegšanas datums 05.02.2019
Informācijas atjaunošanas datums 04.03.2019
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti