Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs MI-2018/4
Procedūras veids Iepirkumi 9 panta kārtībā (no 1.03.2017)
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Aukstā ūdens patēriņa mērītāju un radiomoduļu piegāde
Kontaktpersona Kontaktpersona Par nolikumu Jeļena Berezovska, 65381895, par tehnisko specifikāciju Artūrs Vilcāns, 26806401, e-pasts: livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 20.07.2018
Iesniegšanas datums 03.08.2018
Informācijas atjaunošanas datums 15.08.2018
Lēmuma pieņemšanas datums 03.08.2018
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Līgumcena EUR 35 000 bez PVN
Uzvarētājs SIA "HES1" reģistrācijas Nr. 40103386743
Dokumenti