Būvvalde

e-pasts: buvvaldelivani.lv

 

Būvvaldes vadītāja

Diāna Rjaboškapova

Tālrunis: 65307272 (LMT)

e-pasts: diana.rjaboskapovalivani.lv

303.kabinets

 

Būvinspektors

Josifs Lapkovskis

Tālrunis: 65307272 (LMT), mob.t. 26600125 (LMT)

jazeps.lapkovskislivani.lv

304.kabinets