Ziemassvētku pabalsts

Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts:

  • Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajam personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam invalīdam, politiski represētajai personai, kurai statuss piešķirts saskaņā ar likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”,
  • pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs,
  • audžuģimenēm.


Ziemassvētku pabalstu personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam – invalīdam, politiski represētajai personai piešķir:

  • vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30 EUR,
  • vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa,
  • pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu.


Ziemassvētku pabalstu pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs, piešķir:

  • mantiskā veidā (Ziemassvētku paciņa)  līdz 4,50 EUR  apmērā;
  • pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un vispārējās izglītības iestāžu iesniegtajiem datiem.


Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm:

  • piešķirt par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 15,00 EUR  apmērā;
  • pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Līvānu novada Sociālā dienesta sagatavoto sarakstu.

Ziemassvētku pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes grāmatvedība, sadarbībā ar Līvānu novada sociālo dienestu un Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēm.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).