Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir  Līvānu novads.

Pabalstu piešķir:

  • personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu,
  • personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā,
  • personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā.

Pabalsts personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu, ir vienreizējs un tās apmērs ir 150,00 EUR. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvā daļa.

Pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā ir vienreizēja un tās apmērs ir 80,00 EUR. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.

Pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā ir vienreizēja un tā apmērs ir 100,00 EUR. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.

Lai saņemtu „Zelta kāzu” un „Dimanta kāzu” pabalstu, pieprasītājam Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
  • laulības apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

 

Sīkāk par „Zelta kāzu” un „Dimanta kāzu” pabalstu: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļā (tel. 65307265, 65307261)