Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts sekojošu medicīnisko pakalpojumu izdevumu apmaksai:

  • ārstēšanai no atkarības;
  • par psihologa konsultācijām ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācijā.


Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Līvānu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras atzītas par trūcīgām.

Pabalstu ārstēšanai no atkarības līdz 100,00 EUR piešķir izvērtējot klienta līdzdalības iespējas un apmaksā saskaņā ar iesniegto rēķinu.

Pabalstu par psihologa konsultācijām līdz 114,00 EUR gadā vienai personai.

 

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Sociālajā dienestā iesniegtu tekošajā gadā izdotu izdevumu apliecinošu dokumentu.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).