Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls"

Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV-5316

Mājaslapa: www.kvartals.lv

e-pasts: rakstikvartals.lv

 

Vadītājas p.i.

Zane Praņevska

Tālrunis: 65312206 (LMT)

E-pasts: zane.pranevskalivani.lv

 

Vadītājas vietniece

Mārīte Vilcāne

Tālrunis: 65312207 (LMT)

Mob.tālrunis: 29537229 (LMT)

E-pasts: marite.vilcanelivani.lv

 

Jaunatnes lietu speciāliste

Ilze Stivriška

Tālrunis: 28888236

E-pasts: ilze.stivriskakvartals.lv

 

Dežurants

Tālrunis: 65312205 (LMT)