SPS iepirkumi

SPS iepirkumi

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LIP-2018/6
Procedūras veids SPS iepirkumi
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Papildus būvniecības darbu veikšana projektam- Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta
Kontaktpersona Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns Tālr. +371 26806401 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv Iepirkuma darbu apjomu jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” UK iecirkņa vadītājs Guntis Stiprais Tālr. +371 26403926 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv Iepirkuma procedūras jautājumos: SIA „ Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Juristkonsults Jeļena Mihailova Tālr. +371 65381895 e-pasts livanu_dzks@inbox.lv
Publikācijas datums 16.10.2018
Iesniegšanas datums 20.11.2018
Informācijas atjaunošanas datums 16.11.2018
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu
Dokumenti