Jauniešiem

/images/news/large/4331.jpg

14.06.2017

Starptautiskās apmācībās apgūst mobilo aplikāciju pielietošanu neformālajā izglītībā

Evija Pastare,

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu

centra “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste

 

 

Ik dienu, sastopoties ar izaicinājumu, kā jauniešus iesaistīt aktivitātēs un kā tās padarīt viņiem saistošākas, saprotu, ka bez digitālajiem rīkiem neiztikt. Tomēr, ko darīt, ja īsti nezinu, kuri no rīkiem ir tie īstie un kā tos apgūt, ja līdz šim iztikts tikai ar ierastajiem sociālajiem tīkliem? Atbilde ir –mācīties no pieredzējušiem kolēģiem. Un tieši to es arī darīju, no 4. līdz 8. jūnijam Polijā piedaloties starptautiskās apmācībās “IT tools in non-formal education” (“IT rīki neformālajā izglītībā” – latv. val.), ko finansē programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.


Apmācību galvenie mērķi bija iegūt to digitālo rīku lietošanas pieredzi, kuri varētu noderēt āra aktivitāšu organizēšanā/popularizēšanā, atklāt digitālā jaunatnes darba konceptu, dalīties labās prakses piemēros un radīt radošas digitālās aktivitātes un projektu idejas, kuras izmantot darbā ar jaunatni.

 

Lai šos mērķus sasniegtu, nepilnu četru dienu garumā jaunatnes jomā nodarbinātie no Latvijas, Polijas, Austrijas, Grieķijas, Kipras, Ungārijas, Slovākijas, Itālijas, Vācijas, Francijas un Šveices, kopskaitā 21,  divu treneru vadībā apguva dažādu mobilo aplikāciju priekšrocības, diskutēja par dažādiem digitālā jaunatnes darba aspektiem un dalījās personīgajā pieredzē.

 

Kaut arī apmācības ilga vien nepilnas četras dienas, iegūto zināšanu un iedvesmas izmantot apgūto turpmākajā darbā bija tik daudz, ka būtu grēks nepadalīties šajā informācijā arī ar citiem.

 

Pirmais atklājums vēl pirms došanās uz Poliju, bija neierastais apmācību programmas formāts – treneres to bija izveidojušas vietnē www.trello.com, kura pieejama arī mobilās aplikācijas Trello versijā. Pateicoties tai, ar dienas plānu un tā izmaiņām varējām iepazīties jebkurā brīdī, vien ieskatoties telefonā, kā arī programmu ik dienu dalībnieki papildināja ar noderīgu informāciju – fotogrāfijām, prezentācijām, interneta adresēm utt. Esmu apsvērusi iespēju izmantot šo aplikāciju, lai projektu un lielāku pasākumu plānošanas gaitā aizstātu papīra plānotājus un neskaitāmas tikšanās klātienē.

 

Personīgi man kā noderīgākā un interesantākā no apgūtajām mobilajām aplikācijām noteikti ir Actionbound, kuru var izmantot interaktīva orientēšanās maršruta veidošanai, kontrolpunktos izmantojot QR kodus. Lai apgūtu šo aplikāciju un iepazītu tuvāko apkārtni, treneres mums bija sagatavojušas maršrutu, kuru, sadarbojoties nelielās grupās, bija jāiziet, meklējot kontrolpunktus saskaņā ar QR kodā ietverto informāciju. Nepietika tikai atzīmēties “Es te biju!” – katrā no kontrolpunktiem bija jāveic kāds uzdevums, piemēram, jāieraksta audio stāsts, jāiemācās kāds vārds poliski un to jānofilmē, jāuzņem foto vai jāveic matemātiski aprēķini. Tikai izpildot uzdevumu, uzzinājām, kurp doties tālāk. Pēc pēdējā uzdevuma paveikšanas visu uzdevumu rezultātus bija nepieciešams augšupielādēt, kur tos vienuviet administrēja treneres. Arī mums bija iespēja redzēt, kā mūsu paveiktais redzams administratoriem – iespējams redzēt katras komandas punktus skaitu, fotogrāfijas un video, uzdevumu veikšanas laiku utt.. Pateicoties iespējai uzreiz redzēt rezultātus, aplikāciju iespējams izmantot, organizējot orientēšanās sacensības, kuras ar Actionbound palīdzību plānoju organizēt jau šovasar.

 

Turpinājumā no apkārtnes iepazīšanas pievērsāmies savu telefonu izpētei – vai mēs maz protam izmantot visas funkcijas, kuru dēļ mobilie telefoni tiek saukti par viediem? Dažiem šī bija iespēja iepazīt jaunas telefona funkcijas, piemēram, kā ar balsi diktēt SMS tekstu vai uztaisīt ekrānšāviņu, citiem – atsvaidzināt sen aizmirsto.

 

Tiem, kam ar Actionbound vēl nebija gana, tostarp man, otrās dienas vakarā bija iespēja izmēģināt arī populārās aktivitātes Geocaching izmēģinājuma versiju vietējā parkā. Sadaloties komandās, devāmies pustumsā, lai ar GPS palīdzību meklētu puķu podā, koka dobumos, uz sētas un citviet noslēptās kastītes. Kaut arī šīs nebija sacensības, komandās sākotnēji modās sacensības gars un vēlme apslēpto atrast pirmajiem, tomēr beigās uzvarēja draudzība. Līdz šim par Geocaching zināju nedaudz, bet pēc šī vakara radās azarts izmēģināt to arī pēc atgriešanās mājās.

 

Trešajā dienā aktivitātes bija visatšķirīgākās un arī enerģiju patērējošas – rīta pusē, izmantojot metodi World Cafe (Pasaules kafejnīca – latv. val.), diskutējām par dažādiem ar digitālo jaunatnes darbu saistītiem tematiem – sociālās etiķetes principi, lietojot digitālās ierīces, digitālās paaudzes, ķermeņa tēls medijos, sekstings, mobilo ierīču lietošanas noteikumi ģimenē un privātums. Kaut arī konkrētajā diskusijā nepiedalījos, personīgi man jaunums bija teorija par digitālo paaudzi un digitālajiem migrantiem – mūsdienu pusaudži jau ir digitālā paaudze, savukārt tie, kas dzimuši pagājušajā gadsimtā, ieskaitot mani, uzskatāmi par digitālajiem migrantiem, jo mums digitālā pasaule nav pašsaprotama – mēs tikai pamazām pārceļamies uz tiešsaisti. Savukārt pēc diskusijas par sekstingu biju pārsteigta par to, cik patiesībā izplatīta šī problēma ir jauniešu vidū.

 

 

 

Atlikušo trešās dienas daļu veltījām vislaikietilpīgākajai aktivitātei – video filmēšanai Lip Dub tehnikā (kaut kas līdzīgs popielai). Tikām sadalīti grupās un pēc improvizētu kostīmu izvēles katra grupa saņēma dziesmas fragmentu, kuru bija jāattēlo kameras priekšā. Uzdevuma mērķis bija, sadarbojoties visiem iesaistītajiem, noteiktā laika posmā nofilmēt teatrālu videoklipu konkrētai dziesmai. Šī metode jauniešu auditorijai būtu piemērota komandas veidošanas procesā, lai apzinātos savu lomu komandā un attīstītu komunikācijas prasmes.

 

Pēdējo apmācību dienu iesākām ar sākotnēji vienkāršu un jautru uzdevumu – pārvērst sīpolu vārdā Braiens par personību noteiktā vidē, kas norādīta, izmantojot hashtags jeb tēmtverus. Mūsu grupai bija jāparūpējas par ballītes un atpūtas atmosfēras radīšanu, tajā iekļaujot Braienu. Katrai grupai izveidoto atmosfēru bija jāpublicē sociālajā tīklā Instagram. Pēc visu grupu uzņemto fotogrāfiju aplūkošanas, tostarp arī to, kas tapušas citās apmācībās, sekoja diskusija. Kā jau pieņemts neformālajā izglītībā, katrai aktivitātei ir kāds mērķis, un arī šai tāds bija – nevis tikai jautri pavadīt laiku, bet gan, apskatot fotogrāfijas, apdomāt, vai tas, kādas situācijas mēs un citi publicējam internetā, rada par mums un citiem pareizo, patieso iespaidu? Kā tas, ko publicējam internetā, ietekmē mūsu iespējas draudzēties un veidot profesionālos kontaktus? Manuprāt, šī aktivitāte ir efektīvs veids, kā runāt par privātumu un drošību internetā ar jauniešiem, tā vietā, lai to visu skaidrotu teorētiski.

 

 

 

Turpinājumā sekoja astoņas pašu dalībnieku vadītas pieredzes apmaiņas sesijas, no kurām izvēlējos apmeklēt divas. No Grieķijas pārstāvja uzzināju, kā ar orientēšanās aktivitāšu palīdzību iespējams attīstīt jauniešos konkrētas kompetences, kuru viņiem pietrūkst, bet nepieciešamas, lai kļūtu par labiem līderiem. Viņa izklāstītie piemēri un personība iedvesmoja ko tādu izmēģināt arī savā jauniešu centrā. Savukārt Polijas pārstāvja sesijā iepazinu, kas ir Community Mapping jeb kā, iesaistot vietējo sabiedrību, veidot dažādas interaktīvas kartes tiešsaistē, kas var noderēt gan kā izglītojošs, gan tūrisma, gan ikdienā veicamo darbu rīks.

 

Pēcpusdienā Polijas nacionālās aģentūras pārstāve prezentēja Erasmus+: Jaunatne darbībā sniegtās iespējas gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem. Lai mudinātu ikkatru no dalībniekiem ne tikai piedalīties, bet arī pašiem īstenot projektus programmas ietvaros, katrs individuāli apdomājām iespējamo projektu idejas, kuras gribētos īstenot tuvākajā laikā, lai pēc tam savā starpā atrastu līdzīgi domājošos, ar kuriem sadarboties šo ideju īstenošanā. Manā gadījumā potenciālie partneri un projekta koncepts tapa skaidrs, tagad atliek tikai plānot un iecerēto īstenot.

 

Kā ierasts, apmācību noslēgumā ar dažādām metodēm veicām apmācību izvērtēšanu un saņēmām godam nopelnītos YouthPass sertifikātus. Pēc oficiālā apmācību noslēguma sekoja neformālā daļa ar otrajā dienā filmētā videoklipa pirmizrādi Holivudas stilā un katras valsts tradicionālo uzkodu prezentāciju.

 

Par iespēju piedalīties šajās apmācībās liels paldies jāsaka programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas finansē apmācības, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, kas koordinē šo programmu Latvijā. Ja arī Tu vēlies piedzīvot ko līdzīgu, attīstīt savas kompetences multikulturālā vidē, apmeklē www.jaunatne.gov.lv un www.salto-youth.com un izvēlies savu ideālo projektu jau tagad!