Jauniešiem

/images/news/large/4276.png

17.05.2017

Projekts “Dubnas pieRaksti” aicina jauniešus jūnijā doties laivu braucienā – ekspedīcijā pa Dubnu

Apvienojot Daugavpils, Vārkavas un Līvānu novadus, biedrība „Latgolys Studentu centrs” (LgSC) uzsāk jauniešu iniciatīvu projektu „Dubnas pieRaksti”.

 

Projekta galvenā doma ir saaicināt jauniešus no dažādiem novadiem, lai vasaras sākumā dotos kopīga piedzīvojumā — 6 dienu laivu pārbraucienā pa Dubnas upi (13.-18.06.2017.), kura laikā tiks pētīti upes krastā esošie kultūrvēstures objekti, intervēti piekrastē dzīvojošie iedzīvotāji un apgūtas jaunas kompetences vides, kultūrvēstures, pilsoniskuma un videogrāfijas jomās. Pēc laivošanas posma jaunieši kopīgiem spēkiem veidos fotogrāfiju izstādi, filmu un informatīvu materiālu par vidi, par ekspedīcijas laikā piedzīvoto, redzēto, dzirdēto un sajusto.

 

Projektā aicināti piedalīties kopumā 20 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem no Daugavpils, Preiļu, Vārkavas un Līvānu novadiem. Lai pieteiktos dalībai ekspedīcijā/apmācībās, jauniešiem nepieciešams aizpildīt elektronisko pieteikuma anketu. Galvenais atlases kritērijs — jaunieša motivācija piedalīties, mācīties un iesaistīties redzamo projekta rezultātu izveidē.

 

Vēršam uzmanību, ka projekta dalībnieki mācīsies un strādās trīs grupās: 1. grupa būs atbildīga par vides (upes) fizioģeogrāfisko raksturojumu (aprakstu veidošana par Dubnā augošajiem augiem, zivīm, ūdens kukaiņiem u.c.). 2. grupa būs atbildīga par kultūrvēsturisko objektu apskati un aprakstu veidošanu par tiem, kā arī par Dubnas piekrastes iedzīvotāju intervēšanu, par to, kā viņi sadzīvo ar upi, par to, kā ir mainījusies viņu dzīve dažādos laikos un dažādu „varu” ietekmē. 3. grupa būs atbildīga par fotografēšanu un video filmēšanu, montāžu un fotogrāfiju izstādes un video filmas izveidošanu un prezentēšanu.

 

Vairāk informācijas par projektu var iegūt LgSC, un pie projekta sadarbības partneriem: JIC „Kvartāls” (raksti@kvartals.lv vai 26575121 (Evija)), Višķu jauniešu centrā, Vārkavas novada Kultūras centrā, Preiļu jauniešu centrā „ČETRI”.

 

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” atbalstu.