Jauniešiem

Jauniešiem

Jauniešiem

/images/news/large/2102.jpg

01.07.2014

Jauniešu mūzikas festivāls „Jaunieši Līvānos – Latgales vārtos””

 

Aija Skarbiniece,

biedrības „IMKA Līvāni” brīvprātīgā

kultūras pasākumu organizatore,

projekta koordinatore

 

Biedrība „IMKA Līvāni” ir uzsākusi aktīvu darbu pie Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014”, kā arī Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkursa atbalstītā projekta „Jauniešu mūzikas festivāls „Jaunieši Līvānos – Latgales vārtos”” īstenošanas. Festivāla moto: Ir mūzika? Ir mūzika bez spaisa!

 

Ar šo projektu vēlamies noorganizēt plašu mūzikas festivālu, kurā būtu interesanti piedalīties jebkura mūzikas stila piekritējiem, un dot iespēju visiem Latgales reģiona jaunajiem mūziķiem radoši izpausties, tādējādi popularizējot gan sevi, gan grupu, kuru pārstāv, gan Latgali kopumā. Uz festivālu esam plānojuši uzaicināt viesu kolektīvus no Jēkabpils, Aizkraukles un Daugavpils novadiem.

 

Tā kā daudzus aizrauj mūzikas instrumentu spēle, tad nodarbībās - sesijā piedāvāsim apgūt spēli uz dažādiem instrumentiem-dūdām, cītara, ģitāras, bungām. Kā paredzēts festivāla nolikumā, katra grupa repertuārā iekļauj 2 latviešu tautas dziesmas latgaliskā, inovatīvā izpildījumā.

 

Projekta rezultātā jaunieši pilnveidos savas prasmes un iemaņas, bagātinās sevi. Jaunie mūziķi tuvāk iepazīs viens otru. Latgales reģions Latvijā iegūs lielāku atpazīstamību, un, protams, jaunieši  interesanti un saturīgi pavadīs brīvo laiku. Festivāls  bagātinās Līvānu novada svētkus un tas var kļūt kā jauka tradīcija turpmākos gados. Šī projekta idejas pamatā ir Līvānu novada jauniešu ierosinājumi saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Īstenojot projektu, jauniešiem būs iespēja apgūt arī jaunas prasmes un iemaņas - lielu kultūras pasākumu organizēšanu, sadarbību ar Latvijas masu informācijas līdzekļiem, izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

 

Šobrīd ir izstrādāts pasākuma logo, tiek koriģēts festivāla nolikums, kā arī precizēts pasākuma datums (augusta mēnesī). Paredzēts, ka pēc jauno mūzikas grupu uzstāšanās sekos vakara kulminācija – visiem labi pazīstamās mūziķu grupas no Latgales uztāšanās.  Kādas tieši?  Tas vēl paliek noslēpums. Iespējams tā ir grupa, kas 2007.gadā piedalījās kā jaunā jauniešu mūzikas grupa tieši šādā festivālā (arī toreiz projektu atbalstīja Latgales kultūtkapitāla fonds, Latgales reģiona attīstības aģentūra).

 

Ja Jums, jaunieši, ir sava nesen nodibināta mūzikas grupa un vēlaties sevi parādīt plašākai auditorijai, jau šobrīd varat interesēties par mūzikas festivālu pie projekta koordinatores Aijas Skarbinieces (aija.skarbiniece@livani.lv,  mob.t. 20242070). 

 

Tuvākajā laikā tiks sniegta plašāka un konkrētāka mūzikas festivāla norise. Seko līdz!

 

Projektu atbalsta:

 

Līvānu novada dome

 

Biedrība IMKA Latvija