Jauniešiem

/images/news/large/1806.jpg

28.02.2014

Saliec savu rītdienu - 304.diena

Saliec savu rītdienu - 304.diena 

Laika posmā no 2013. gada 1.maija līdz 2014.gada 28. februārim Līvānu novadā tika realizēts jauniešu neformālās grupas  „Puzle” 304 dienu ilgstošais jauniešu iniciatīvu projekts „Saliec savu rītdienu”(Nr. LV-12-E5-2013-R1 ). Projekts realizēts programmā  „Jaunatne darbībā” (vairāk: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-d…) ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu un projekta likumiskais pārstāvis bija biedrība „Sava Kabata”. 

 

Šī projekta galvenā tēma Līvānu novada lauku un pilsētas jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšana tika risināta dažādu aktivitāšu ietvaros, kuru mērķgrupa bija jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Projekta norise tika balstīta uz neformālās mācīšanās metodēm:

  1. brīvprātīgas iesaistīšanās aktivitātēs, kuras interesē jauniešus;
  2. mācīšanās pašiem un darot kopā ar vienaudžiem;
  3. pieredzes apmaiņas ceļā, sadarbojoties ar profesionāļiem.

Realizētie lielākie pasākumi:

  • Grafiskā dizaina, foto, vizuālās mākslas, vinyl apmācības;
  • eksperimentu, astronomijas, teātra darbnīcas;
  • Diskusiju cikls „Tēja ar pievienoto vērtību”;
  • Brīvdabas kino;
  • Izbraucieni uz novada skolām.

Lai arī projekta norise lielā mērā atšķīrās no plānotā, tomēr kopumā spriežam, ka projekts sniedzis mums cerēto, tā mērķis - aktivizēt Līvānu novada jauniešus savu brīvo laiku pavadīt lietderīgāk - neformālās izglītības ceļā apgūstot jaunas prasmes, veicinot viņus apzināties savu potenciālu, spējas un izmantot tās savā ikdienā - ir sasniegts!

 

Visas neformālās jauniešu grupas "Puzle" vārdā vēlos teikt PALDIES visiem mūsu atbalstītājiem un projektā jebkādā līmenī iesaistītajiem Līvānu novada jauniešiem un pieaugušajiem! Tāpat arī pateikties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbiniecēm par konsultācijām un atbalstu visos jautājumos!

 

Neformālās jauniešu grupas "Puzle" vārdā

Projekta "Saliec savu rītdienu" koordinatore

Evija Ozola - Ozoliņa

 

 

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”