Pagastu pārvalžu kontakti

 

Jersikas pagasta pārvalde

Tālrunis: 65329542, e-pasts: jersikalivani.lv

Adrese: Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315

 

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Anita Lietauniece

Tālrunis: 65329542 (LMT), m.t.: 29550782 (LMT)

E-pasts: anita.lietauniecelivani.lv 

 

Lietvede:

Meldra Vilcāne

Tālrunis: 65329542 (LMT), m.t.: 22014001 (LMT)

meldra.vilcanelivani.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Anna Greidāne

Tālrunis: 65329542 (LMT)

e-pasts anna.greidanelivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Andrejs Purviņš

Tālrunis: 65329542 (LMT), m.t.:26577951 (LMT)

e-pasts: andrejs.purvinslivani.lv


 

 

ROŽUPES pagasta pārvalde

Tālrunis: 65329456, e-pasts: rozupelivani.lv

Adrese: Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads

 

Pārvaldnieks - pārvaldes vadītājs

Andris Neicenieks

Tālrunis: 65329456 (LMT), mob.t.26543575 (LMT)

e-pasts: andris.neiceniekslivani.lv

 

Lietvede

Spīdola Vaivode

Tālrunis: 65329456 (LMT), mob.t.27865068 (LMT)

e-pasts: spidola.vaivodelivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Jānis Trūps

Tālrunis: 65329456 (LMT), mob.t.29130823 (LMT)

 

 

Rudzātu pagasta pārvalde

Tālrunis: 65326333, e-pasts: rudzatilivani.lv

Adrese: Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads

 

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Ruta Klibiķe

Tālrunis: 65326333 (LMT)

e-pasts: ruta.klibikelivani.lv

 

Lietvede

Ligita Domulāne

Tālrunis: 65326333 (LMT)

e-pasts: rudzatilivani.lv

 

Sociālā darbiniece

Zigrīda Rubine, apmeklētājus pieņem otrdien, ceturtdien plkst. 8.30 – 14.00

Tālrunis: 65326333 (LMT)

e-pasts: zigrida.rubinelivani.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Maija Praņevska

Tālr.: 65326333 (LMT), mob.tālr. 26611934 (LMT)

e-pasts: maija.pranevskalivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Egils Zaķis

 

SUTRU PAGASTA PĀRVALDE

Tālrunis: 65329150, e-pasts: sutrilivani.lv

Adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334

 

Pārvaldnieces - pārvaldes vadītāja

Paulīna Zariņa

Tālrunis: 65329150 (LMT), mob.t.26360920 (LMT)

e-pasts: paulina.zarinalivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Staņislavs Korsaks 

mob.t.29462930 (LMT)

 

 

Turku pagasta pārvalde

Tālrunis: 65326251, e-pasts: turkilivani.lv

Adrese: Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316

 

Pārvaldniece - pārvaldes vadītāja

Kristīne Kirilova

Tālrunis: 65326251 (LMT)

e-pasts: turkilivani.lv

 

Komunālās saimniecības vadītājs

Mihails Puriškevičs

Tālrunis: 28347954 (LMT)

e-pasts: mihails.puriskevicslivani.lv