Sludinājumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtniecības ielā 6 – 1, Līvānos, atsavināšana

Līvānu novada dome atsavina par brīvu cenu 3240,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro) uz nomaksu uz 5 (pieciem gadiem) dzīvokli Celtniecības ielā 6 – 1, Līvānos, Līvānu novadā.

 

aicina pastāvīgā darbā kārtībnieku

Līvānu  novada dome aicina  pastāvīgā darbā kārtībnieku. Dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 23. martam.

 

 

Aicina darbā sociālo darbinieku

Līvānu novada dome aicina darbā sociālo darbinieku. 1 vakance uz pilnu slodzi uz noteiktu  laiku līdz 31.12.2018. Pieteikšanās līdz 2018.gada 31.martam (ieskaitot).