Līvānu novada domes saistošie noteikumi

 

Līvānu novada pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības sniegšanu regulējošie pašvaldības saistošie noteikumi: