Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai (brīvpusdienas)

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir Līvānu novadā pamata dzīvesvietu deklarētiem bērniem:

  • kuri atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenēs, un kuru vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības ar Līvānu novada Bāriņtiesas lēmumu, un kas mācās vispārizglītojošās skolās;
  • personu (ģimeņu) bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kas mācās pamatizglītības un vispārizglītojošās skolās;
  • personu (ģimeņu) bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un kuri apgūst obligāto apmācību pamatizglītības apguvei no piecu gadu vecuma Līvānu novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs;
  • ēdināšanas izdevumus Līvānu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo personu (ģimeņu) bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, un kuri dzīvo Līvānu novada pašvaldības skolu internātā.

Ēdināšanas izdevumu apmaksai pabalstu piešķir iepriekš norādītām personām par katru mācību gada pusgadu līdz mācību pusgada beigām.

Ēdināšanas izdevumiem piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā skolā, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu un pakalpojumu saņēmēju (skolēnu) sarakstu.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).