Pabalsts skolas piederumu iegādei skolēniem

Tiesības saņemt vienreizēju ģimenes pabalstu bērna sagatavošanai skolai ir Līvānu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo personu (ģimeņu), kuras atzītas par trūcīgām, bērniem un bērniem, kas atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenēs, kuru vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības ar Līvānu novada Bāriņtiesas lēmumu:

  • ja bērni mācās Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
  • ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē un nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 36.00 EUR gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta – septembra mēnesī. 

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).