Kultūras iestādes

Kultūras iestādes

Līvānu novada kultūras centrs

 

Adrese: Rīgas ielā 105, Līvāni, LV – 5316

Fakss: 65307111  (LMT)

e-pasts: kclivani.lv

 

Līvānu novada Kultūras centra direktore

Aija Smirnova

Tālr.: 26576513

 

Līvānu novada Kultūras centra direktora vietniece

Kristīne Vaivode

Tālr.: 28347978 (LMT)

 

Kultūras menedžere

Ieva Pastare

Tālr.: 26107993

 

Lietvede

Gunta Ancāne
Tālr.: 65307111 (LMT)
e-pasts: kclivani.lv

 

Saimniecības pārzinis
Normunds Upītis

Tālr.: 26519110 (LMT)

 

Kase/dežurants

Tālr.: 65307114 (LMT)

 

JERSIKAS TAUTAS NAMS

 

Adrese: Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315

Vadītājas

Dace Jankovska

Tālrunis: 65329542 (LMT)

Mob.t.: 25522499

e-pasts: dacebru@inbox.lv

 

Rožupes kultūras nams

 

Adrese: Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

Vadītājs

Sanita Pinupe

Tālrunis: 65307114 (LMT),

Mob.t.:26058951

e-pasts: sanita.pinupe@gmail.com

 

 

 

Rudzātu SAIETA nams

 

Adrese : Miera iela 13, Rudzāti Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328

Kultūras darba organizatore

Inese Brūvere

 Tālrunis: 65307114 (LMT)

Mob. t.: 25715535

e-pasts: kc@livani.lv

 

Sutru kultūras nams

 

Adrese: Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV – 5334

Vadītāja

Sanita Pinupe

Tālrunis: 65307114 (LMT)

Mob.t.:sanita.pinupe@gmail.com

e-pasts: sutri@kclivani.lv

 

 

Turku saieta nams

 

Adrese: Gavartiene 1, Turki, Turku pag., Līvānu nov., LV-5312

Vadītāja

Vadītāja : Inese Brūvere

Mob. t.: 25715535

e-pasts: kc@livani.lv