Izglītības iestādes

Līvānu 1. vidusskola

Direktors

 

Gatis Pastars

Tālrunis: 65307200 (LMT)

e-pasts: livanu1vsklivani.lv

 

Līvānu 2. vidusskola

Direktore

Klavdija Daukšte

Tālrunis: 65307660

e-pasts: livanu2vsklivani.lv

 

Līvānu vakara (maiņu) vidusskola

Direktore

Ilze Vanaga

Tālrunis: 65342942

e-pasts: livanuvakvsklivani.lv

www.vakarskola.lv

 

Jaunsilavas pamatskola

Direktore

Janīna Usāre

Tālrunis: 65300804

e-pasts: jaunsilavaspsklivani.lv

 

Jersikas pamatskola

Direktore

Inese Jaunušāne

Tālrunis: 65307196

e-pasts: jersikaspsklivani.lv

 

Rožupes pamatskola

Direktore

Sanita Dubovska

Tālrunis: 65381310

e-pasts: rozupespsklivani.lv

www.rozupe.lv

 

Rudzātu vidusskola

Direktors

Valentīna Vaivode

Tālrunis: 65326331

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Ruta Vilcāne 

Tālrunis: 65326332

 

e-pasts: rudzatuvsklivani.lv

Rudzātu speciālā PAMATskola

Direktors

Edgars Vaivods
Tālrunis: 65326355

e-pasts: rudzatuintpsklivani.lv

 

Jēkaba graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

Direktors

Gunārs Luriņš

Tālrunis: 65344510

e-pasts: mmslivani.lv

 

Lietvede

Zinaīda Augustāne

Tālrunis: 65344505

 

Tālruņi ēkās

Raiņa iela 4 - 65344096

Rīgas iela 2g – 65342796

Lāčplēša iela 1 - 65344401

Rīgas iela 12 - 65320175

 

Līvānu bērnu un jauniešu centrs

 

 

Direktore

Zane Praņevska

 

Tālrunis Rīgas ielā 110: 65342581

Tālrunis Rīgas ielā 4b: 65341400

e-pasts: lbjclivani.lv

Seko: www.facebook.com

 

Izglītības metodiķe

Aija Skarbiniece

Tālrunis: 65342581

 

 

Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola

 

Direktore
Indra Iesalniece
Tālrunis: 26188449, 65342200

e-pasts: lbjsslivani.lv

 

Līvānu novada pirmSskolas izglītības iestāde "Rūķīši"

 

Vadītāja

Aija Grugule

Tālrunis Rīgas ielā 13: 65307155

Tālrunis Avotu ielā 2: 65381720

e-pasts: rukisilivani.lv


Vadītājs vietnieks izglītības jomā

Ligita Svirska

Tālrunis: 65307155

 

Lietvede

Daiga Reine

Tālrunis: 65307155