Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa

 

Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājs

Antra Vilcāne

Tālrunis: 65307261 (LMT)

e-pasts: antra.vilcanelivani.lv

308.kabinets


Vadītāja vietnieks

Gunita Vaivode

Tālrunis: 65307807 (LMT), 22024485 (LMT)

e-pasts: gunita.vaivodelivani.lv

209.kabinets, Domes iela 3, Līvāni

 

Nekustamo īpašumu speciālists

Jānis Pastars

Tālrunis: 65307254 (LMT)

e-pasts: janis.pastarslivani.lv

104.kabinets

 

Zemes ierīcības inženieris

Miķelis Baltmanis

Tālrunis: 65307254 (LMT)

e-pasts: mikelis.baltmanislivani.lv

104.kabinets


Kārtībnieks

Oļegs Jekaraševs

Tālrunis: 26366550

e-pasts: olegs.jekarasevslivani.lv

214.kabinets, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes iela 3, Līvāni

Pieņemšanas laiks: trešdienā 15.00 – 18.00.

 

Kapu pārvaldnieks

Grigorijs Kirilovs 

Tālrunis: 26321471


Kapu dežurants