Domes sēžu protokoli

2021.gada domes sēžu protokoli

 

10.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. Ziņo Andris Vaivods.
  2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo Andris Vaivods.
  3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo Andris Vaivods.

 

28.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.

2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.

3. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.

4. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.

5. Par kandidatūrām Līvānu novada domes apbalvojuma “Gada balva kultūrā” piešķiršanai. Ziņo Ināra Kalvāne.

6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu. Ziņo Ināra Kalvāne.

7. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo Ināra Kalvāne.

8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.

9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo Jānis Magdaļenoks.

10. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo Andris Vaivods.

11. Par īpašuma nodošanu iznomāšanai. Ziņo Andris Vaivods.

12. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas palielināšanu. Ziņo Andris Vaivods.

13. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Ziņo Andris Vaivods.

14. Par telpu nomas maksu. Ziņo Andris Vaivods.

15. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu  1.-4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Andris Vaivods.

 

 

 

2020.gada domes sēžu protokoli

 

30.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.23

 

17.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.22

 

2020.gada 26.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.21

 

2020.gada 13.novembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.20

 

2020.gada 29.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

2020.gada 2.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.18

 

2020.gada 24.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.17

 

2020.gada 27.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

2020.gada 3.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.15

 

2020.gada 30.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

2020.gada 14.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

2020.gada 25.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

2020.gada 16.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

2020.gada 28.maija Līvānu novada domes  sēdes protokols Nr.10

 

2020.gada 21.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9 

 

2020.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

2020.gada 16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.7 

 

2020.gada 26.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

2020.gada 27.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5 

 

2020.gada 20.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

2020.gada 30.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

2020.gada 10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

 
2019.gada domes sēžu protokoli

 

2019.gada 27.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.17

 

2019.gada 19.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

2019.gada 28.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.15

 

2019.gada 31.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

2019.gada 26.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.13

 

2019.gada 29.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

2019.gada 6.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

2019.gada 25.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

2019.gada 27.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

 

2019.gada 30.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

2019.gada 14.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.7


2019.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

2019.gada 23.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.5

 

2019.gada 28.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

2019.gada 21.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

2019.gada 28.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

2019.gada 31.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1


 
2018.gada domes sēžu protokoli

 

2018.gada 27.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20

 

2018.gada 29.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

2018.gada 25.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

2018.gada 4.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.17

 

2018.gada 27.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

2018.gada 5.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.15

 

2018.gada 30.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

2018.gada 22.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

2018.gada 26.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

2018. gada 11. jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

2018. gada 28. jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

2018.gada 7.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9

 

2018.gada 31.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

2018.gada 26.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

2018.gada 29.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

2018.gada 22.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

2018.gada 7.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

2018.gada 6.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

2018.gada 25.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

2018.gada 18.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 


2017.gada domes sēžu protokoli

 

2017.gada 28.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20

 

2017.gada 30.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

2017.gada 26.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

2017. gada 9. oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 17

 

2017. gada 28. septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 16

 

2017. gada 31. augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 15

 

2017. gada 28. augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 14 

 

2017.gada 27.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.13

 

2017.gada 29.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.12

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

 

 2017.gada 22.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)


2017.gada 21.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.10

 

2017.gada 21.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

(Precizēts 27.07.2017. saskaņā ar Līvānu novada domes2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu)

 

2017.gada 14.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8 

 

2017.gada 25. maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

2017. gada 12. maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 

 

2017. gada 27.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 5

 

2017.gada 30.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 4

 

2017.gada 23.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

2017.gada 8.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

2017.gada 26. janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1

 

 

2016. gada domes sēžu protokoli

 

2016.gada 29.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

2016.gada 24.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.18

 

2016.gada 27.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.17

 

2016.gada 5.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.16

 

2016.gada 29.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 15

 

2016.gada 15.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 14

 

2016.gada 25.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 13

 

2016.gada 2.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.12

 

2016.gada 28.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.11

 

2016.gada 30.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10


2016.gada 26.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.9

 

2016.gada 11.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8

 

2016.gada 28.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

2016.gada 18.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.6

 

2016.gada 31.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

2016.gada 8.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

2016.gada 25.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

2016.gada 18.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

2016.gada 28.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 1

 

 

2015. gada domes sēžu protokoli

 

2015.gada 30.decembra Līvānu novada domes sēde Nr. 21

 

2015.gada 17.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

2015. gada 8.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.19

 

2015. gada 26.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

2015.gada 19.novembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.17

 

2015.gada 29.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

2015.gada 7.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.15

 

2015.gada 24.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

2015.gada 14.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

2015.gada 28.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

2015.gada 11.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

2015.gada 30.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

2015.gada 23.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9

 

2015.gada 16.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8

 

2015.gada 25.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

2015.gada 28.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

2015.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

2015.gada 26.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

2015.gada 18.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

2015.gada 26.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

2015.gada 29.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1

 

 

2014. gada domes sēžu protokoli

 

2014.gada 30.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.21

 

2014.gada 18.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20

 

2014.gada 27.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

2014.gada 6.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 18

 

2014.gada 30.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.17 

 

2014.gada 1.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.16 

 

2014.gada 25.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.15

 

2014.gada 18.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.14

 

2014.gada 11.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

2014.gada 28.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

2014. gada 11. augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 11

 

2014.gada 31. jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 10

 

2014.gada 26. jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 9

 

2014.gada 3. jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 8

 

2014.gada 29. maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 7 

 

2014.gada 13. maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 

 

2014.gada 24. aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 5

 

2014.gada 27. marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 4

 

2014.gada 27. februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 3

 

2014.gada 20. februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 2

 

2014.gada 30. janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 1