1...45 6...43

Projekti

 • 21.03.2019

  Līvānu 1. vidusskolā jaunas mēbeles

  Projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ietvaros Līvānu 1. vidusskolā ir iegādātas jaunas mēbeles: drēbju skapji, skolotāju galdi, skolnieku soli un krēsli, rakstāmgaldi, fizikas galdi, demonstrējumu galdi, datorgaldi, dažādi plaukti. Saskaņā ar 28.09.2018. noslēgto līgumu mēbeļu piegādi nodrošināja SIA “Standard Latvija”. 12.02.2019. ir pilnībā pabeigta mēbeļu piegāde un montāža.

 • 21.03.2019

  Projekts “PROTI un DARI!” rosina jauniešus sākt darīt un nesēdēt uz vietas

  Kopš 2018.gada 1.novembra Līvānu novada pašvaldība piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Sociālā fonda  specifiskā atbalsta mērķa 8.3.3. (SAM 8.3.3.) projektā “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un aroda apguvē.

 • 19.03.2019

  Būvdarbi Līvānu industriālajā zonā ir pieņemti ekspluatācijā

  2019.gada 15.martā Būvniecības valsts kontroles birojs ekspluatācijā ir pieņēmis objektu “Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”.

 • 18.03.2019

  Otrdienās un ceturtdienās peldēšanas nodarbības 7.-9. klases skolēniem

  19. un 21. martā ir iespēja pievienoties jaunajām grupām Līvānu peldbaseinā uz ūdens vingrošanas nodarbībām 7.-9. klašu skolēniem pie peldēšanas trenera Indara Mucenieka. Nodarbības norisināsies aprīļa otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.00 – 16.00. Nodarbības ir bez maksas. Līdzi jāņem peldbaseina apmeklēšanai nepieciešamais – čības, dvielis, peldkostīms. Pieteikšanās un papildus informācija: 26684565 (Kristīne).

 • 11.03.2019

  Mainīts laiks! Vingrošanas nodarbības Sutru un Turku pagastos

  Jaunsilavas pamatskolas svinību zālē vingrošanas nodarbības notiks pie fitnesa treneres Aleksandras Isates. Nodarbību norises laiks: otrdienās  līdz 23. aprīlim plkst. 17.30.

 • 05.03.2019

  Noslēgts līgums par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizāciju

  2019. gada decembrī pašvaldība ir saņēmusi projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” apstiprinājumu. Šī gada 26. februārī ir parakstīts līgums par projekta realizāciju.

 • 25.02.2019

  Bezmaksas vingrošanas nodarbības Sutru un Turku pagastos

  Martā un aprīlī notiks bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Sutru KN un Jaunsilavas pamatskolā. Jaunsilavas pamatskolas svinību zālē vingrošanas nodarbības notiks pie fitnesa treneres Aleksandras Isates. Nodarbību norises laiks: otrdienās no 5. marta līdz 23. aprīlim plkst. 18.15.  Sutru KN vingrošanas nodarbības notiks pie fizioterapeites Līgas Lazdānes. Nodarbību norises laiks trešdienās no 6. marta līdz 24. aprīlim plkst. 18.00.

 • 11.02.2019

  2019. gada aktivitātes veselības veicināšanas projektā

  Kopš 2017. gada marta norisinās projekts nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”, kura ietvaros norisinājušās vairākas lekcijas, nodarbības, fizisko aktivitāšu dienas, nometnes u.c. veida aktivitātes dažādu vecumu iedzīvotājiem.

 • 11.02.2019

  ERAF projekta Nr.5.6.2.0/16/I/003 ietvaros turpinās vairāku Līvānu ielu atjaunošanas darbi

  Kopš 2017.gada turpinās projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās  zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” (Nr.5.6.2.0/16/I/003) realizācija ar mērķi veikt Līvānu pilsētas ielu tīkla infrastruktūras uzlabošanu, lai paaugstinātu Līvānu industriālās zonas sasniedzamību, samazināt degradēto teritoriju platību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju Līvānu pilsētā, uzlabot pilsētas pievilcību, un tās kā reģionālā attīstības centra potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 • 04.02.2019

  “PROTI un DARI” Līvānos – nāc un pievienojies!

  Kopš pagājušā gada Līvānu novada dome piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Sociālā fonda  specifiskā atbalsta mērķa 8.3.3. (SAM 8.3.3.) projektā “PROTI un DARI!”. Šobrīd projektā ir iesaistījušies 9 jaunieši, kas apgūst dažādas prasmes.


1...45 6...43