1 2 3 4 ...45

Projekti

 • 27.09.2019

  2019./2020. mācību gadā turpinās darbs projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  Kopš pagājušā gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 • 27.09.2019

  Līvānos uzsākta viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana

  Līvānu novada dome informē, ka  ir uzsākta energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “VIZULO Solutions”. Darbi paredzēti šādās Līvānu pilsētas vietās: Zaļā iela, Biedrības iela, Centra laukums, Domes iela, Dzelzceļa iela, Vecticībnieku iela, Raiņa iela, Upes iela, Smilšu iela, Tilts pāri Dubnai, iekšpagalmi.

 • 27.09.2019

  Līvānu 1. vidusskolā norit bibliotēkas atjaunošanas darbi

  Sakarā ar izveidojušos finanšu līdzekļu ekonomiju, projektā “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/002) ir veikti grozījumi un iekļautas papildus aktivitātes – bibliotēkas atjaunošana un mācību telpu atjaunošana. Atjaunošanas darbu veicēja izvēlei 17.06.2019. tika izsludināts iepirkums. Saskaņā ar iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu, par uzvarētāju tika atzīts SIA “Jēkabpils PMK”. Šī gada jūlijā starp Līvānu novada domi un SIA “Jēkabpils PMK” tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu. Uz doto brīdi aktīvi noris būvniecības darbi. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi ir jāpabeidz līdz 03.10.2019.

 • 18.09.2019

  Biedrība “Baltā māja” turpina sniegt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

  Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 • 18.09.2019

  Bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības skolēniem

  No oktobra līdz decembrim Līvānu peldbaseinā Līvānu novada izglītības iestāžu 7.-12. klases skolēniem notiks ūdens vingrošanas nodarbības. Ir iespēja pieteikties un vienu no divām grupām. Pirmo nodarbību sākums 1. un 3. oktobrī.

 • 18.09.2019

  Bezmaksas vingrošanas nodarbības Rudzātos un Rožupē

  Pirmdienās – 7., 14., 21., 28. oktobrī; 4., 11., 20., 25. novembrī plkst. 18.00-19.00 Rudzātu vidusskolas sporta zālē (Miera ielā 13, Rudzātos). Trešdienās – 2., 9., 16., 23., 30. oktobrī, 6., 13., 20. novembrī plkst. 18.00-19.00 Rožupes pamatskolas sporta zālē (Skolas ielā 2, Rožupē). Vingrošanas nodarbības vadīs sertificētas fizioterapeites. Lūgums ņemt līdzi savus vingrošanas paklājiņus! Ierobežotā daudzumā būs pieejami arī uz vietas.

 • 18.09.2019

  Apstiprināts projekts “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”

  2019. gada 6. septembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/002 “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” īstenošanu.

 • 21.08.2019

  Biedrība “Baltā māja” piedāvā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

  Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 • 15.08.2019

  Bezmaksas veselīga uztura lekcija Turkos un Rudzātos

  16. augustā notiks veselīga uztura pagatavošanas meistarklase un lekcija “Kā ar uztura palīdzību ietekmēt svaru?”. Plkst. 10.00-12.00 Rudzātu pagasta pārvaldē. Plkst. 13.00-15.00 Turku pagasta pārvaldē.

 • 05.08.2019

  Tiekamies nūjošanas nodarbībās!

  7., 14., 21., 28. augustā plkst. 18.00-19.30 norisināsies nūjošanas nodarbības. Sākums pie Līvānu 1. vidusskolas stadionā, Rīgas ielā 101. Nodarbības vadīs nūjošanas instruktors Andrejs Bondarevs. Nūjas tiks nodrošinātas uz vietas. BEZMAKSAS!


1 2 3 4 ...45