1 2 3 4 ...48

Projekti

 • 11.05.2020

  Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

  Līvānu novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 9. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro. Projekti iesniedzami līdz 15.05.2020.

 • 07.05.2020

  Aktualitātes projekta “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” realizācijā

  2019. gada 26. augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/076 “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

 • 01.04.2020

  Piešķirts finansējums projekta “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās” realizācijai

  Arī šogad notiks zivju resursu pavairošana, jo Zivju fonda padome ir apstiprinājusi Līvānu novada domes iesniegto projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”. Daugavas upes baseinā tiks ielaisti 4590 līdaku mazuļi, sadarbojoties ar SIA “Rūjas zivju audzētava”. Projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2020.gada 31.oktobrim.

 • 26.03.2020

  Skatuves tērpi – pašdarbības kolektīvu vizuālais tēls

  2018. gadā tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašvaldības kolektīviem”, kura ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, senioru deju kolektīvam “Jersikietis” un Rudzātu bērnu deju kolektīvam tika iegādāti jauni skatuves tērpi.

 • 26.03.2020

  Saules kolektori AAPC “Rožlejās” palīdz ietaupīt elektroenerģiju

  Kopš 2017. gada 15. maija AAPC “Rožlejas” darbojas saules kolektori, kas uzstādīti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 2.1. rīcības “Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm neformālās izglītības pakalpojumu attīstībai, sociālās aprūpes un aizsardzības, veselības saglabāšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai” projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” ietvaros.

 • 26.03.2020

  Jersikas kultūras un sabiedriskā centra aktualitātes

  2017. gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana”. Projekta ietvaros tika veikta Jersikas tautas nama skatuves griestu siltināšana, grīdas nomaiņa, sienu un griestu atjaunošana, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana.

 • 26.03.2020

  Atjaunotā Rožupes estrāde turpina priecēt apmeklētājus

  2018. gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”, kura ietvaros tika veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu izbūve un karogu mastu izbūve.

 • 26.03.2020

  Aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

  Līvānu novada dome no 2018. gada oktobra sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001.

 • 16.03.2020

  Apstiprināts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala””

  Šī gada 7. februārī tika saņemts lēmumus no Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala”” apstiprināšanu.

 • 16.03.2020

  Apstiprināts projekts “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”

  Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001 “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


1 2 3 4 ...48