Projekti

/images/news/large/7498.jpg

05.10.2020

Paziņojums par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.– 2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu id

Ar Līvānu novada domes 2020.gada 2.oktobra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 18-1 ir veikti grozījumi Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”.

 

Ar aktuālajiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam materiāliem var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā „Pašvaldība” (Līvānu novada attīstības plānošanas dokumenti, Attīstības programma 2019-2025).