Projekti

/images/news/large/7236.jpg

16.06.2020

Atskats uz projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./2020. mācību gada II semestrī paveikto

Kopš 2019. gada sākuma Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Projektā no Līvānu novada ir iesaistījušās 3 skolas – Jersikas un Rožupes pamatskolas, un Rudzātu vidusskola. Projekta realizācijā skolās 2019./2020. mācību gada II semestrī ir iesaistījušies 28 pedagogi (7 Rudzātu vidusskolā, 8 – Rožupes pamatskolā un 13 – Jersikas pamatskolā). 2019./2020. m.g. II semestrī projekta ietvaros ir notikušas konsultācijas un individuālo atbalsta pasākumu plānu īstenošana 48 skolniekiem (15 – no Jersikas pamatskolas, 18 – no Rudzātu vidusskolas un 15 – no Rožupes pamatskolas).

 

Risks pārtraukt mācīšanos pastāv, jo ne vienmēr ir motivācija mācīties, īpaši tad, kad kādā no mācību priekšmetiem neveicas atkal un atkal. Kaut kas ir palaists garām, kaut kam nav pievērsta uzmanība un sākas problēmas. Lieliski, ja to izdevies konstatēt laikus, bet dažkārt pagājis krietns laika sprīdis un šī problēma kā savēlusies sniega bumba sākusi ietekmēt visu mācību procesu. Šādā situācijā projektā iesaistītie pedagogi kopā ar jauniešiem cenšas novērst trūkumus apmācības procesā, aizpildīt “robus” un sakārtot prātus. Nav jau viegli izturēt atbildības spiedienu tādam jaunam prātam, kas tikai veidojas. Vajadzīga palīdzīga roka, drauga plecs vai vismaz vienkārša saruna ar kādu, kurš pats tam gājis cauri vai zina līdzīgas situācijas. Skolēniem tika piedāvāta iespēja uzlabot savu mācību sniegumus vairākos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā u.c.

 

Interesants, pārbaudījumiem un izaicinājumiem pilns izrādījās pandēmijas laiks, kad pēdējos divarpus mēnešus bija jāmācās pašiem. Tas bija izaicinājums visiem -skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Ne visa sadarbība bija veiksmes stāsts, tomēr ieguvumu bija vairāk, pie tam tika apgūta jauna sadarbības forma, kuru vajadzētu izmantot arī nākotnē. Te nu parādījās, cik iemaņas apgūtas, cik stiprs ir gribasspēks, lai varētu mācīties patstāvīgi. Jauniešiem tas bija īsts izaicinājums. Prieks, ka viņi nesalūza, izturēja par spīti tam, ka tik ļoti pietrūka tieša kontakta ar skolotāju. Ļoti žēl, ka šajā laikā skolotāji nevarēja pilnvērtīgi sniegt konsultācijas, kas dažiem jauniešiem ļoti pietrūka.

 

Projekta ietvaros pedagogi ir iesaistījušies supervīzijā, kas notika attālināti  (Zoom platformā), kurā tika diskutēts par skolas dzīvei nozīmīgām tēmām: kā jūtas "pumpurēni", kā jūtas atbalsta sniedzēji, kā izvairīties no pārdegšanas, kā iegūt pieredzi darbam ar bērniem, kam ne viss padodas viegli vai arī nav atbalsta ģimenē. "Pumpurēni" ir dažādi - dažiem ir grūtības apgūt mācību saturu, citiem mācības nav prioritāte, jo ir tik daudz problēmu, kas nesaistītas ar mācībām, citi nespēj sasniegt savu labāko rezultātu, jo traucē hobijs vai veselības problēmas.

 

Skolēnu apmierinātība un labizjūta - šie ir projekta PuMPuRS atslēgas vārdi, par kuriem jāatceras katram atbalsta sniedzējam ikdienā saskarsmē ar savu atbalsta saņēmēju.