Projekti

/images/news/large/6741.jpg

02.01.2020

Atskats uz projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2019./2020. mācību gada I semestrī paveikto

Kopš 2019. gada sākuma Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Projektā no Līvānu novada ir iesaistījušās 3 skolas (Jersikas un Rožupes pamatskolas, un Rudzātu vidusskola). Projekta realizācijai skolās 2019./2020. mācību gada I semestrī ir piesaistīts 31 pedagogs (9 – Rudzātu vidusskolā, 8 – Rožupes pamatskolā un 14 – Jersikas pamatskolā). 2018./2019. m.g. II semestrī projekta ietvaros ir notikušas konsultācijas un individuālo atbalsta pasākumu plānu īstenošana 46 skolēniem (17 – no Jersikas pamatskolas, 15 – no Rudzātu vidusskolas un 14 – no Rožupes pamatskolas).

 

Skolēnu iesaistīšanās projektā ir devusi rezultātu – uzlabojusies skolēnu attieksme pret sevi un apkārtējiem, parādījusies motivācija tiekties uz labākiem mācību rezultātiem, jaunieši ir noticējuši, ka paši var atrisināt daudzas lietas, ka var mācīties labāk, ka spēj komunicēt ar citiem un iejusties kolektīvā.

 

PuPMuRS aktivitātes ir devušas ievērojamu ieguldījumu skolēniem attieksmes maiņā, mācību uzlabošanā un savstarpējā komunikācijā.