Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/6625.jpg

13.11.2019

Līvānu pilsētā izbūvētas divas laivu ielaišanas vietas Dubnas upē

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr. 11-08/418/2018 “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide” ietvaros Līvānu pilsētā izbūvētas divas laivu ielaišanas vietas Dubnas upē (Celtuves, Kurzemes ielu krustojumā un Preiļu ielas galā).

 

Projekta ietvaros tika izbūvēts: slips jeb laivu nolaišanas vieta, labiekārtots laukums, uzstādīts koka soliņš, velo statīvs, miskaste un informatīvais stends.

 

Projekta īstermiņa mērķis: Veikt laivu ielaišanas vietu izbūvi Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās. Ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību, drošību, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanu.

 

Projekta kopējās izmaksas 48 645,43,00 eiro, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 34 051,80 eiro, pašvaldības finansējums 14 593,63 eiro.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt Līvānu novada domes vides inženierei Gunita Vaivode mob.+371 22024485.