Projekti

/images/news/large/6549.jpg

27.09.2019

2019./2020. mācību gadā turpinās darbs projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Kopš pagājušā gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Arī šajā mācību gadā pašvaldība sadarbībā ar 3 Līvānu novada izglītības iestādēm – Jersikas un Rožupes pamatskolām un Rudzātu vidusskolu turpina īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šajā semestrī projektā ir iesaistīti 46 izglītojamie (17 no Jersikas pamatskolas, 15 no Rudzātu vidusskolas un 14 no Rožupes pamatskolas), kuriem ir izstrādāti un apstiprināti Individuālie atbalsta pasākumu plāni (turpmāk - IAP), kuru ietvaros izglītojamajiem ir iespēja saņemt pedagogu konsultatīvo atbalstu. Projekta ietvaros plānoto IAP īstenošanas uzraudzību un konsultatīvo atbalstu nodrošina 30 pedagogi (13 no Jersikas pamatskolas, 8 no Rožupes pamatskolas un 9 no Rudzātu vidusskolas).

 

PuPMuRS aktivitātes dod ievērojamu ieguldījumu skolniekiem attieksmes maiņā, mācību uzlabošanā un savstarpējā komunikācijā.