Projekti

/images/news/large/6380.jpg

01.08.2019

Pabeigta autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana

2019.gada 13.maijā tika uzsākti pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošanas darbi, kas tika pabeigti šī gada 4.jūlijā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.3.1.0/18/I/004 “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā” ietvaros.

 

Atjaunošanas darbu laikā tika veikta grāvju tīrīšana, caurteku izbūve, asfalta ieklāšana, apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu ieklāšana.

 

Autoceļa atjaunošanas darbus veica ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību IK “Aleksejs Ivanovs” un autoruzraudzību SIA “Projekts EAE”.

 

Projekta mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novada pagastos, nodrošinot atbilstošu un pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

 

Projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR, no kurām:

- ERAF līdzfinansējums 116 988,46 EUR (54,01%)

- Valsts budžeta dotācija 17 898,86 EUR (8,26%)

- Pašvaldības finansējums 41 764,02 EUR (19,28%)

- Cits publiskais finansējums 39 961,34 EUR (18,45%)

 

Plānotie rezultāti:

- veikta pašvaldības autoceļa "Pētermuiža - Kūdras purvs" atjaunošana 640 m garumā,

- radītas 4 jaunas darba vietas,

- piesaistītas investīcijas vismaz 156 949,80 EUR apmērā.

 

Projekts tiek realizēts 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 2. kārta” ietvaros.