Projekti

/images/news/large/6355.jpg

24.07.2019

Latvijas, Lietuvas un Polijas pašvaldības un NVO dalās pieredzē par sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem

Līvānu novada dome kā projekta vadošais partneris no 2019.gada 19.jūlija līdz 21. jūlija realizēja ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu "Aktīvs iedzīvotājs – Attīstītai Eiropai".

 

Projekta ietvaros norisinājās vairākas aktivitātes, kurās piedalījās dalībnieki no projekta sadarbības partneriem – Lietuvas (Ukmerģes pašvaldība), Polijas (Tarnowo Podgórne pašvaldība) un Smiltenes pašvaldība (Latvija).  Kopumā projekta aktivitātēs iesaistījās 80 dalībnieki (22 no Lietuvas, 19 no Polijas un 39 no Latvijas).

 

20.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās konference "Aktīva un demokrātiska sabiedrība – Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības pamats". To atklāja Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, un Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vietas izpildītājs. Konferences laikā sadarbības partneri dalījās ar savu pieredzi:

-          “Kā ES projekti uzlaboja demokrātisko iesaisti un pilsonisko līdzdalību” – Tarnowo Podgorne pašvaldības pieredze;

-          “Veiksmīga komunikāciju ar sabiedrību” – Ukmerģes pašvaldības pieredze;

-          “Sabiedrības līdzdalības iespējas” – Smiltenes pašvaldības pieredze;

-          “Biedrība “Baltā māja” veiksmes pietura katram!” – biedrības “Baltā māja” pieredze;

-          “Līvāni – aktīva pašvaldība aktīviem iedzīvotājiem” – Līvānu novada pašvaldības pieredze.

 

Projekta dalībnieki izteica savus viedokļus un sniedza praktiskus ieteikumus sabiedrības līdzdalības paaugstināšanai.

 

21.jūlijā norisinājās tematiskās diskusijas par dažādu sabiedrības grupu līdzdalības paaugstināšanu pašvaldībās, mūsdienīgiem komunikācijas kanāliem un metodēm, sabiedrības līdzdalību un sadarbību ar vietējā, nacionālā un Eiropas līmeņa institūcijām fondu apguvē.

 

Projekta ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota pašvaldību ikdienas darbā komunikācijai ar iedzīvotājiem. Projektam ir starptautisks raksturs, tas nodrošinās tiešu orientāciju uz dažādu valstu sabiedrību.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 7560,00 euro, no kurām Eiropa pilsoņiem finansējums (100%) – 7560,00 euro, ja tiek sasniegti projektā izvirzītie mērķi.

 

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.