Projekti

/images/news/large/6350.jpg

23.07.2019

Uzsākta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve vairākās Līvānu ielās

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ES struktūrfondu atlases kārtas “5.3.1 Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros  īsteno projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Projekta numurs: 5.3.1.0/17/I/005.

 

Būvniecības darbu veicējs SIA “Jēkabpils PMK” ir pabeidzis projektēšanas darbus un ir uzsākta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve sekojošās Līvānu pilsētas ielās:

1)      Domes ielā (posmā no tradīciju laukuma uz pussalu);

2)      Rīgas ielā (posmā no Grīvas ielas līdz pilsētas robežai (Daugavpils virzienā);

3)      Rīgas ielā (posmi starp Daugavas un Saules ielām ieskaitot Sporta ielas iekšpagalmu).

 

Vienlaikus notiek iedzīvotāju īpašumu pieslēgšana pie jau izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes tīkliem. Par pieslēgumu ierīkošanu lūdzam interesēties SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” adresē Rīgas ielā 2B, Līvānos.