Projekti

/images/news/large/6349.jpg

23.07.2019

Līvānu pilsētas svētku ietvaros tika informēta sabiedrība par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizācijas gaitu

Līvānu pilsētas svētku ietvaros 2019. gada 20. jūlijā notika sabiedrību informējošs pasākums par projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” realizācijas gaitu. Katram Līvānu novada iedzīvotājam un svētku viesim bija iespēja svētku info teltī uzzināt projekta realizācijas gaitu, noskatīties prezentāciju par viedajām ielu apgaismojuma tehnoloģijām, kas tiks ieviestas projekta realizācijas laikā.

 

Uz doto brīdi Līvānos ir uzstādīti Nātrija gaismekļi, kas ir neefektīvi, līdz ar to ir nepieciešams veikt to nomaiņu uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem. Visi interesenti tika informēti par to, ka projekta īstenošana ļaus samazināt pašvaldības elektroenerģijas patēriņu, palielināt gaismekļu kalpošanas mūžu, izmaksas apgaismojuma uzturēšanai, kā arī uzlabot apgaismojuma kvalitāti pilsētā, palielināt iedzīvotāju un satiksmes drošību diennakts tumšajā laikā, nodrošināt videi draudzīgāku apgaismojumu.

 

Tā kā LED lampas ir ar augstu energoefektivitāti, tad ielu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu apgaismojumu pilsētā varēs nodrošināt pilnā apjomā, nepalielinot tam paredzēto finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līvānu pilsētā  būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu ielu apgaismojumu.

 

Interesentiem tika stāstīts kādi tieši apgaismojuma nomaiņas darbi ir paredzēti projekta ietvaros:

  1. Esošo gaismekļu ar nātrija augstspiediena lampām demontāža – 243 gaismekļi;
  2. LED tehnoloģiju gaismekļu ar viedo vadību iegāde un montāža 37W –  182 gaismekļi;
  3. LED tehnoloģiju gaismekļu ar viedo vadību iegāde un montāža 79W –  61 gaismeklis.

Pēc projekta īstenošanas:

  1. CO2 samazinājums gadā 14296,3310 kgCO2/gadā;
  2. CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1035 kgCO2 gadā/euro;
  3. Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā 131,159 MWh gadā;
  4. Novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums, kas mazinās dažādus nelaimes gadījumus (avārijas, traumas u.c.) uz ielas;
  5. Nodrošināts vienmērīgs, ielas klasei atbilstošs apgaismojums;
  6. Gaismekļi būs ar vadības sistēmu, kā rezultātā nebūs nepieciešams cilvēku resurss, kas regulē apgaismojumu.

Kopumā šis sabiedrību informējošais pasākums bija izdevies, jo Līvānu novada iedzīvotājiem tiešām interesē pilsētas attīstība. Projekta realizācija ir nepieciešama, lai racionāli izmantotu elektroenerģiju kvalitatīvai publiskā apgaismojuma nodrošināšanai, ieviešot gudru pilsētas publiskās infrastruktūras pārvaldību, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un  samazinot pašvaldības izmaksas, lai novirzītu ietaupītos līdzekļus turpmākajiem publiskā apgaismojuma modernizācijas pasākumiem. 

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 200 904.22 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 198 363.22 EUR apmērā, no kurām 138854.25 EUR ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums un 59 508.97 EUR pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas 2 541.00 EUR apmērā.