Projekti

/images/news/large/6315.jpg

04.07.2019

Apstiprināts projekts “Active Citizen - Developed Europe”

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdarbošanos un iesaisti politikas plānošanā Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar ilggadējiem sadarbības partneriem no Latvijas (Smiltenes), Lietuvas, (Ukmerģes pašvaldība) un Polijas (Tarnowo Podgórne pašvaldība) realizēs projektu "Aktīvs iedzīvotājs - Attīstītai Eiropai".

 

Projekta mērķis ir veicināt  iedzīvotāju līdzdalību, iesaisti un pilsoniskās sabiedrības attīstību sabiedriskajos un starpkultūras pasākumos ES kopienas dzīves uzlabošanā.

 

Līvānu novada dome kā projekta vadošais partneris no 19.07.2019.-21.07.2019 organizēs projekta aktivitātes:

 

1) Konference "Aktīva un demokrātiska sabiedrība-Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības pamats", kuras ietvaros projekta dalībnieki dalīsies ar savu pieredzi par dažādu iedzīvotāju grupu iesaisti politikas veidošanā.

 

2) tematiskās diskusijas par dažādu sabiedrības grupu līdzdalības paaugstināšanu pašvaldībās, mūsdienīgiem komunikācijas kanāliem un metodēm, sabiedrības līdzdalību un sadarbību ar vietējā, nacionālā un Eiropas līmeņa institūcijām ES fondu apguvē.

 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības iesaistīšanās aktivizēšanu un integrēšanu ES fondu apguvē.  Sadarbības partneru sniegtā pieredze par ES politikas veidošanas procesu un sabiedrības iesaisti tajā dos iespēju projekta aktivitāšu dalībniekiem pielietot dažādas iedzīvotāju uzrunāšanas un aktivizēšanas metodes.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 7560,00 euro, no kurām Eiropa pilsoņiem finansējums (100%) – 7560,00 euro, ja tiek sasniegti projektā izvirzītie mērķi. Projekts tiek finansēts no ES programmas “Eiropa pilsoņiem”.

 

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.