Projekti

Projekti

Projekti

/images/news/large/6034.jpg

01.04.2019

Līvānu novada deju kolektīvi priecē skatītājus ar jaunajiem tērpiem

2018. gadā tika realizēts projekts “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”, kura ietvaros ietvaros 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīviem – Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”, senioru deju kolektīvam “Jersikietis” un  Rudzātu bērnu deju kolektīvam ir iegādāti jauni skatuves tērpi.

 

Uz skatuves kolektīvam ne tikai labi ir jādejo, bet arī jāizskatās, līdz ar to projekta ietvaros iegādātie tautastērpi rada estētiski pievilcīgu kolektīva koptēlu,  ceļ dalībnieku pašapziņu un motivāciju dejot. Pēc tērpu iegādes kolektīvi piedalījušies dažādos pagasta, novada un Latvijas mēroga pasākumos, priecējot vairākus simtus skatītāju.

 

Pateicoties projektam , kolektīvi veiksmīgi startēja Dziesmu un deju svētku skatēs,  un piedalījās svētku norisē Rīgā.

 

Jauni skatuves tērpi dod iespēju izcelt dažādu deju atšķirīgo raksturu, jo ir iespēja koncerta laikā nomainīt tērpus un radīt pilnīgi citu skatuves tēlu.

 

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.