Projekti

/images/news/large/6033.jpg

01.04.2019

Rožupes estrāde priecē ar pasākumiem gan vietējos, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājus

2018. gadā piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu tika realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve”, kura ietvaros veikta deju laukuma grīdas atjaunošana, ieklājot slīpēto betonu, estrādes betona kāpņu izbūve un karogu mastu izbūve.

 

Atjaunotajā Rožupes estrādē, 2018. gada vasaras sezonā norisinājās trīs novada mēroga pasākumi, kopā pulcinot ap 1260 apmeklētājus no tuvākas un tālākas apkaimes. Ar pagastu lielīšanās maratonu sākās pirmie Līvānu novada Pagastu svētki, ar kuriem tika atklāta renovētā estrāde. Līdz šim katrs Līvānu novada pagasts organizēja savus svētkus, bet šogad radās ideja rīkot kopīgus novada Pagastu svētkus, pulcējot vienkopus visus piecus pagastus. Pagastu svētku apmeklētāji varēja gan iegādāties dažādus labumus Zāļu tirdziņā, gan piedalīties radošās un sportiskās aktivitātēs, piemēram, pārvarēt bailes virvju trasē, bet vakara galvenais notikums bija svētku koncerts “Skaista mana tēvu sēta visa gada garumā”, kas norisinājās atjaunotajā Rožupes estrādē. Koncertā pulcējās Līvānu novada amatiermākslas kolektīvi, kā arī viesi no citām pilsētām un novadiem – kopumā vairāk nekā 500 dalībnieku no 43 kolektīviem un  apmēram  650 apmeklētāji. Koncertprogrammā tika “izdzīvots” gads un gadskārtas kopā ar dejotājiem dziedātājiem, folkloras kopām un muzikantiem. Pirmie Līvānu novada Pagastu svētki noritējuši ar vērienu, un 2018.gadā iesākto tradīciju plānots turpināt arī nākamajā gadā.

 

Rožupes estrādē, tāpat kā daudzviet Latvijā, ar zaļumballi, tika atzīmētas simts dienas pirms Latvijas simtgades. Simtgades Zaļumballe Rožupes estrādē norisinājās 11. augustā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un muzikantus.

 

Līvānu novada Rožupes estrādē 2018.gada 17. augustā jau 22 reizi notika Kāzu muzikantu festivāls, pulcinot mūziķus, kuri nospēlējuši vismaz vienas kāzas. Uz festivālu pulcējās gan jaunas, gan pieredzējušas grupas, lai rādītu savu muzicēšanas prasmi un sacenstos par galveno titulu „Kāzu muzikants”.  Katru gadu festivāls izskan ar kādu noteiktu kāzu tēmu, 2018. gada festivāla tēma - Kāzu jubilejas. Festivāla laikā tika suminātas Līvānu novada stiprās ģimenes kāzu jubilejās, klausītāji varēja dzirdēt tradicionālu un netradicionālu mūzikas instrumentu skaņas, apskatīt izstādi “Kāzu stāsti”, balsot par sev tīkamākajiem kāzu muzikantiem un izdejoties līdz rīta gaiļiem kopā ar Normundu Jakušonoku un grupu “Karakums”.

 

 


Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.